Centre d'Interpretació de l'Or del Segre

1/2 escut d'or de Ferran VI

Procedència: Antona (Artesa de Segre)
Pes: 1,78 gr - Diàmetre: 1,4 cm
Cronologia: 1758


Anvers: FERDINAND. VI. D . G . 1758. Cap del rei a la dreta.
Revers: HISPANIARUM . REX . J – M(coronada)- B. Escut coronat.

Aquest tipus de peça és el divisor més petit de l'escut (la peça de més valor era de 8 escuts), que es van fabricar en gran quantitat.No és una troballa freqüent ja que es tracta d’una peça d'un valor elevat tot i ser petita.

L’estat de conservació és molt bo i gairebé no té desgast, el que fa pensar en una data de pèrdua o d’ocultació molt propera a la data d’emissió.