Centre d'Interpretació de l'Or del Segre

Àbac o batea per a la cerca d'or

Procedència: Colòmbia
Material: fusta de quebratxo


L’àbac o batea és un instrument, generalment en forma de plat, de 20 a 40 cm de diàmetre, de 6 a 10 cm de profunditat i amb uns angles de 25 a 60° que, utilitzant aigua, serveix per separar per densitat els minerals pesants (com l’or) dels minerals lleugers de les sorres i graves.

Se'n poden trobar de fusta, ferro o alumini, però actualment, les que més s'utilitzen són les de plàstic per la seva lleugeresa, i les de color fosc o negre perquè les partícules d’or destaquin clarament sobre el fons.