CATÀLEGS DEL MUSEU

El mestre de Balaguer (segle XVI)


Edició: Museu de la Noguera, 1995
Característiques: 48 pàgines, 21 x 30 cm
Idioma: Català

Ressenya bibliogràfica


El retaule del mestre de Balaguer (segle XVI) es trobava a l'església de sant Salvador de Balaguer. Parcialment destruït l'any 1936, les restes conservades van ser restaurades entre els anys 1987 i 1995 i posteriorment dipositades al Museu de la Noguera. Aquestes corresponen a dotze compartiments centrals del conjunt i representen el repertori habitual del cicle de la vida de Crist i de la Mare de Déu. 

Al llibre es recullen els estudis dels treballs de restauració efectuats, l'estudi del retaule i la catalogació de les taules conservades.

Podeu comprar aquest llibre a la BOTIGA del Museu