Arxiu bibliogràfic

"Éssers de pedra. Les estàtues-menhirs i esteles antropomorfes de l’art megalític de Catalunya"


Andreu MOYA, Pablo MARTÍNEZ, Joan B. LÓPEZ
Cypsela, 18, Barcelona, 2010, p. 11-41


Vegeu article