Arxiu bibliogràfic

"Balaguer, urbanisme entre dues cultures"


Carme ALÒS TREPAT
Actes V Congrès d'Arqueologia Medieval i Moderna, volum I:  Monogràfic La ciutat, Ajuntament de Barcelona - Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, Barcelona, 2015, 165-178.

Vegeu article