Fons arqueològic

Fragment de fris epigràfic

Procedència: Castell Formós (Balaguer)
Material: Guix
Cronologia: mitjan segle XI
Mesures: 38,5 x 40,5 x 20 cm
Núm. inventari: MN 246

La col·lecció de restes de decoració en guix del palau taifa del Castell Formós està formada per 472 fragments en guix treballat, 3 fragments d'arc polilobulat i 111 fragments d'estuc pintats. Són els exemplars trobats més al nord de la península Ibèrica i presenten un repertori formal i d'execució pràcticamentidèntic al programa arquitectònic i decoratiu desenvolupat al monument islàmic per excel·lència del segle XI de tota la Marca Superior: l'Aljaferia de Saragossa. Si exceptuem les de Saragossa i uns pocs exemples de l'alcassaba de Málaga, són les úniques restes de l'arquitectura reial taifa a la península.

Aquest fragment de guixeria correspon a un fris epigràfic. Es tracta de tres caràcters epigràfics verticals que s'estructures en quatre compartiments. El fons del text està decorat amb un atauric ininterromput del qual s'han conservat dues tiges principals un de les quals fa un espiral de dos tombs. De les tiges en surten fulles i palmetes que omplen els espais interepigràfics. La línia base de les lletres és el marc inferior del fris. Tres traces altes de lletres, el cap de les quals toca el llistó superior del fris, accentuen la verticalitat de la composició.

G. Kircher (EWERT 1979, 280) en va fer la següent lectura: de dreta a esquerra, FA o QAF inicial o medial amb la part superior del cos punxeguda; LAM final; SIN inicial que s'uneix amb una LAM medial. Cap a l'esquerra s'uneix en la línia de base les restes d'una MIM. El remat baix de la LAM final enganxat al marc inferior del fris, està treballat igual que el remat superior del traç i passa el mateix amb l'arrencament del ALIF en la línia de base. Les lletres d'aquest fragment permeten la següent interpretació: "m'he sotmès completament a Déu" i corresponen al versicle 20, sura 3, de l'Alcorà.

Bibliografia:
ALÒS-SOLANES (coord.) 2010.Catàleg de la col·lecció de materials andalusins del Museu de la Noguera. Museu de la Noguera - Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i Obra Social Caixa Catalunya, Balaguer, 2010; GIRALT 1994. Cataluna Romànica, volum XVII, La Noguera, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994; EWERT 1979. Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, Excavaciones Arqueológicas en España, 97, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1979