Centre d'Interpretació de l'Or del Segre

Collaret de la Valleta del Valero

Valleta del Valero (Soses)
Material: fil d'or
Cronologia:segle V dC.

El collaret de la Valleta del Valero, exposat en una de  les vitrines del Centre d’Interpretació de l’Or, és una reproducció de la peça original que es troba al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

El collaret va ser trobat per casualitat per un veí de Soses en un indret conegut com la Valleta del Valero, a la vessant d’un tossal conegut amb el mateix nom situat a la dreta del Segre entre les poblacions d’Aitona i Soses.
Cronològicament està datat  al segle V dC.

El collaret, d’una longitud de 32 cm.,  està compost d’una cadena formada per vuit fils d’or, trenats en forma d’espiga de la qual hi pengen 29 anelles amb un penjoll fusiforme a cadascuna.
En un dels extrems del collaret hi ha representat el cap d’un lleó al qual s’hi enganxa una placa triangular acabada en ganxo que correspon al mecanisme de la tanca.

Aquest tipus de collarets d’or eren indicadors de posició social i símbol de prestigi i representa un document important per al coneixement del poblament de la conca del baix Segre a l’Antiguitat tardana.

*La reproducció l'ha realitzat l’estudi de maquetisme i museografia L’ESFERA